Vendime Shtator 2016  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

01.09.16

1922

Shpenzime per shtypjen e teksteve

Botime Shtypshkrime Dajti 2000

Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore

Perfunduar

09.09.16 shkarko 

01.09.16

1923

Rijetesimi i sheshit te qendres Delvine

Caushi shpk

Bashkia Delvine

Perfunduar 

 13.09.16 shkarko

01.09.16

1924

Furnizim vendosje-Rinovimi i paisjeve si dhe zgjerimi i sistemit ISPS.Zgjerimi i kapacitetit te ruajtjes se informacionit te imazheve te kamerave si dhe imazheve ne hyrje te portave kryesore

Tetra Solutions shpk

Autoriteti Portual Durres

  Perfunduar

30.09.16 shkarko 

02.09.16

1925

Sherbim me roje private

Arbana sha

Ministria e Arsimit dhe Sportit

  Perfunduar

20.10.16 shkarko 

02.09.16

1928

Rikonstruksion i zyrave dhe rikonstruksion ndertimor i Dispecerise,

Shpresa shpk

OSHEE/Drejtoria Rajonale Tirane

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

02.09.16

1929

Krijimi i moduleve te reja dhe i raportimeve per formularet e Bashkimit Nderkufitar ne sistemin e QKB-se dhe aplikimet online per Bashkimin Nderkufitar dhe sherbimeve te tjera

ikubINFO shpk

QKB

  Perfunduar

09.11.16 shkarko

05.09.16

1931

Loti 8 Sherbim me roje private

Lybeshari shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

24.10.16 shkarko 

05.09.16

1932

Loti 4 Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 15.11.16 shkarko

05.09.16

1934

Blerje tonera per Universitetin e Mjekesise

Modoffice shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

 Perfunduar

30.09.16 shkarko 

05.09.16

1935

Blerje motopompa dhe aksesore per nevojat e Komandes Mbeshtetese

Fat Group shpk

Ministria e Mbrojtjes

  Perfunduar

02.11.16 shkarko

05.09.16

1936

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore

Perfunduar 

 14.11.16 shkarko

05.09.16

1937

Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

ZVRPP Lezhe

  Perfunduar

06.12.16 shkarko

05.09.16

1938

Sherbimi i pastrimit te zyrave te OSHEE

Pastrime Silvio shpk

OSHEE

Perfunduar 

 20.09.16 shkarko

06.09.16

1940

Loti 3 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

06.09.16

1941

Loti 5 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

21.10.16 shkarko 

06.09.16

1942

Loti 6 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar

26.10.16 shkarko 

06.09.16

1943

Loti 2 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 15.11.16 shkarko

06.09.16

1944

Loti 1 Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

11.11.16 shkarko

06.09.16

1946

Blerje peshore

Tunamar shpk

Albpetrol

  Perfunduar

14.09.16 shkarko

07.09.16

1951

Loti 1 Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare

Perfunduar 

 26.10.16 shkarko

07.09.16

1952

Loti 2 Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare

 Perfunduar

 26.10.16 shkarko

07.09.16

1953

Loti 3 Blerje pjese kembimi per lokomotiva dhe vagona

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare

Perfunduar 

 26.10.16 shkarko

07.09.16

1954

Loti 3 Sherbim me roje private

Kevenjo shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

15.11.16 shkarko

07.09.16

1955

Loti 11 Sherbim me roje private

Anakonda Security shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

04.11.16 shkarko

07.09.16

1956

Loti 4 Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

15.11.16 shkarko 

07.09.16

1957

Per blerjen e shiritave plastike per thaset me numerator dhe thase

Muca shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

22.11.16 shkarko 

07.09.16

1958

Loti 6 Sherbim me roje private

Bahiti-G shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

26.10.16 shkarko 

07.09.16

1959

Loti 9 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

24.11.16 shkarko 

07.09.16

1960

Loti 4 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

07.09.16

1961

Loti 1 Sherbim me roje private

Aulona Pol 1 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 11.11.16 shkarko

07.09.16

1962

Loti 5 Sherbim me roje private

Vrana Security Group shpk

Posta Shqiptare

   Perfunduar

21.10.16 shkarko

08.09.16

1963

Mbikqyrje e punimeve per rikonstruksionin e zyrave dhe rrjetit Lan te Ministrise se Financave

Tower shpk

Ministria e Financave

 Perfunduar

 20.09.16 shkarko

08.09.16

1965

Loti 1 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Elbasan

Perfunduar 

 28.10.16 shkarko

08.09.16

1966

Loti 8 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar 

24.10.16 shkarko 

08.09.16

1967

Loti 5 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

21.10.16 shkarko 

08.09.16

1968

Loti 7 Sherbim me roje private

Nazeri 2000 shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

24.11.16 shkarko 

08.09.16

1969

Loti 9 Sherbim me roje private

Balili-Ko shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

24.11.16 shkarko

08.09.16

1970

Krijimi i moduleve te reja dhe i raportimeve per formularet e Bashkimit Nderkufitar ne sistemin e QKB-se

Horizon shpk

Qendra Kombetare e Biznesit

Perfunduar 

09.11.16 shkarko 

09.09.16

1973

Shpenzime per Policine Private

Toni Security shpk

AlbControl

Perfunduar 

22.11.16 shkarko 

09.09.16

1977

Loti 9 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 24.11.16 shkarko

09.09.16

1978

Sherbim me roje private

Dea Security shpk

Qendra e Studimeve Albanologjike

 Perfunduar

03.11.16 shkarko

09.09.16

1979

Loti 1 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

 Perfunduar 

 11.11.16 shkarko

09.09.16

1980

Loti 3 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

09.09.16

1981

Loti 4 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 15.11.16 shkarko

09.09.16

1982

Loti 2 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Posta Shqiptare

  Perfunduar

15.11.16 shkarko

13.09.16

1987

Blerje matsa uji

Comfort shpk

Bashkia Devoll

  Perfunduar

12.10.16 shkarko

13.09.16

1988

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

13.09.16

1989

Shtypshkrime libri dhe periodike

Kristalina-KH shpk

Akademia e Shkencave

Perfunduar 

 20.10.16 shkarko

13.09.16

1990

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

20.09.16 shkarko 

13.09.16

1991

Blerje e dy cope pirun-vinc per ngarkim-shkarkim materialesh

Power Industries shpk

OSHEE

 Perfunduar

 21.09.16 shkarko

13.09.16

1992

Rehabilitim i rezervuarit te fshatit Shimcan

Radika shpk

Bashkia Peshkopi

  Perfunduar

21.11.16 shkarko

14.09.16

1995

Sherbim me roje private

Semani Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Vlore

  Perfunduar

15.11.16 shkarko

15.09.16

1996

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce

Perfunduar 

 09.11.16 shkarko

15.09.16

2000

Rikonstruksion i godines se Ministrise se Mjedisit

Shqiponja-M shpk

Ministria e Mjedisit

Perfunduar 

26.10.16 shkarko 

16.09.16

2003

Blerje akesesore dhe paisje hekurudhore

A.B.C.D shpk

Hekurudha Shqiptare

  Perfunduar

04.11.16 shkarko

16.09.16

2004

Sherbim me roje private

Res-03 shpk

Ministria e Kultures

  Perfunduar

20.09.16 shkarko

16.09.16

2005

Rikonstruksion,sistemim-asfaltim i rruges Petrushe-Vreshtas

Sireta 2F shpk

Bashkia Maliq

Perfunduar 

 26.10.16 shkarko

16.09.16

2006

Rikonstruksion,sistemim-asfaltim i rruges Petrushe-Vreshtas

Alb Korca 2002 shpk

Bashkia Maliq

 Perfunduar

 26.10.16 shkarko

16.09.16

2007

Blerje Kancelari

Ilar shpk

ZQRPP

  Perfunduar

25.11.16 shkarko

20.09.16

2017

Sherbim,mirembajtje rrugesh ne njesite Administrative te Bashkise Diber

Radika shpk

Bashkia Diber

  Perfunduar

31.10.16 shkarko

20.09.16

2020

Rikonstruksioni i godines se Ministrise se Zhvillimit Urban

Gjikuria shpk

Ministria e Zhvillimit Urban

Perfunduar 

 11.10.16 shkarko

21.09.16

2022

Shitje  50.421 kg skrapi perfituar 600 motocikleta jashte funksionit dhe kategorizuar per skrap

Ikona shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Tirane

Perfunduar 

 25.10.16 shkarko

21.09.16

2023

Sherbim me roje private

S.S.X shpk

Cirku Kombetar Tirane

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

21.09.16

2029

Blerje pjese kembimi per mjetet e transportit te DPD

Alstezo shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

15.11.16 shkarko 

23.09.16

2037

Sherbimi i internetit midis Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve dhe Drejtorive Rajonale Tatimore

Abcom shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

 Perfunduar

04.10.16 shkarko 

23.09.16

2038

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme dhe pershtatja e godines ne funksion te institucioneve ne varesi te MK

Elira shpk

Ministria e Kultures

Perfunduar 

10.11.16 shkarko 

23.09.16

2039

Kamera per sistem fotografimi te Faunes se Eger

Muca shpk

Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura

  Perfunduar

23.11.16 shkarko

26.09.16

2043

Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per Universitetin e Mjekesise

W.Center shpk

Universiteti i Mjekesise Tirane

Perfunduar 

23.11.16 shkarko 

26.09.16

2044

Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise per Spitalin Rajonal Vlore

Saer Medical shpk

Spitali Rajonal Vlore

Perfunduar 

 24.10.16 shkarko

26.09.16

2045

Rikonstruksion & Adaptim Zyra "sherbimi i klientit" Berat

Zbravo shpk

Ujesjelles Kanalizime Berat

Perfunduar 

22.11.16 shkarko 

27.09.16

2052

Sherbim me roje private

Leksi Security shpk

Cirku Kombetar Tirane

Perfunduar 

 15.11.16 shkarko

27.09.16

2053

Perfundimi i rrjetit te kanalizimeve te ujrave te zeza ne zonen e perroit te Agait-Qerret,Loti 2

Alko Impex General Construction shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 26.10.16 shkarko

27.09.16

2054

Rikonstruksioni i ambienteve te repartit te Reanimacionit

Nika shpk

Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder

Perfunduar 

 12.10.16 shkarko

27.09.16

2055

Sherbim me roje private

Eurogjici Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce

Perfunduar 

 01.12.16 shkarko

28.09.16

2065

Mirembajtja e sistemit te monitorimit me kamera

Toni Security shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

 22.11.16 shkarko

28.09.16

2066

Sherbim me roje private

Safe shpk

Bashkia Bulqize

 Perfunduar

30.09.16 shkarko 

28.09.16

2067

Sherbim me roje private

Flena-Rb shpk

QSUT

Perfunduar 

25.10.16 shkarko 

28.09.16

2069

Furnizim vendosje 2 grupe baterish stacionare akumulatore acide 220v/300Ah me aksesoret perkates te montimit te instalimt per HEC Fierze

Alen CO shpk

KESH

Perfunduar

 06.10.16 shkarko

29.09.16

2079

Pastrimi i zones dhe rrjetave metalike tek tunelet e turbinave nga materialet inerte dhe drusore ne vepren e marrjes HEC Koman

Alko Impex General Construction shpk

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare

Perfunduar 

 14.10.16 shkarko

29.09.16

2080

Blerje plumce metalie,plumce plumbi,tel plumbosje spiral ne rokel-200 ml rokeli

Trinity Trade Company shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Perfunduar 

12.10.16 shkarko 

30.09.16

2085

Shitje  50.421 kg skrapi perfituar 600 motocikleta jashte funksionit dhe kategorizuar per skrap

Cekrezi Metal shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Tirane

Perfunduar 

25.10.16 shkarko 

30.09.16

2086

Shitje e 147.005 kg skrap i perfituar nga 226 mjete motorrike jashte funksionit dhe kategorizuar per skrap

Cekrezi Metal shpk

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Tirane

  Perfunduar

02.11.16 shkarko

30.09.16

2087

Sherbimi i perkthimit,perpunimit,pershtatjes dhe redaktimit te Eurokodeve

TX Muka shpk

Ministria e Zhvillimit Urban

 Perfunduar

04.10.16 shkarko 

30.09.16

2088

Perfundimi i rrjetit te kanalizimeve te ujrave te zeza ne zonen e perroit te Agait-Qerret,Loti 2

Gener 2 shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

26.10.16 shkarko 

30.09.16

2089

Riparim mjete transporti

Alstezo shpk

Reparti N.SH Tirane

  Perfunduar

08.11.16 shkarko