Vendime Shtator 2018  

Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

03.09.18

1457

Rikonstruksion i godines se SHISH Fier

Sardo shpk

Sherbimi Informativ i Shtetit Drejtoria Fier

Perfunduar 

25.10.18 shkarko 

03.09.18

1459

Rikonstruksioni i rruges Agim-Babunje,Bashkia Divjake

Company Riviera 2008 shpk

Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Perfunduar 

 19.11.18 shkarko

04.09.18

1461

Supervizion punimesh per objektin "Ndertim i linjave te shperndarjes se qytetit Tepelene"

A&E Engineering shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

 Perfunduar

09.11.18 shkarko 

06.09.18

1463

Supervizion punimesh per objektin "Ndertimi i linjave te shperndarjes se qytetit Tepelene"

Invictus shpk

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime

Perfunduar 

 09.11.18 shkarko

06.09.18

1464

Nderhyrja ne infrastrukturen e rruges "Andrea Papaj"Degezimi 1,Degezimi 2

Sireta 2F shpk

Bashkia Lushnje

Perfunduar 

15.11.18 shkarko 

06.09.18

1465

Blerje inventar ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore

Erzeni/sh shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

02.11.18 shkarko 

06.09.18

1466

Sherbim me roje private qarku Berat

Dea Security shpk

Albpetrol sha

Perfunduar 

31.10.18 shkarko 

06.09.18

1469

Rikonstruksion i nderteses se korpusit kryesor te Universitetit te Arteve

Arjeil shpk

Universiteti i Arteve

Perfunduar 

07.11.18 shkarko 

06.09.18

1470

Loti 9 Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

Perfunduar 

 07.11.18 shkarko

06.09.18

1471

FV e sistemit te monitorimit te shkarkimeve pjesore tek Gjeneratoret G2 dhe G4,PDGM dhe instalimi i sistemit te monitorimit online te shkarkimeve pjesore ne Gjeneratoret e HEC Vau i Dejes

Novamat shpk

KESH

 Perfunduar

13.11.18 shkarko 

11.09.18

1476

Loti 2 Sherbim me roje private

2LX shpk

OSHEE Drejtoria Rajonale Shkoder

Perfunduar 

 05.11.18 shkarko

11.09.18

1477

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres

Perfunduar 

 20.09.18 shkarko

11.09.18

1478

Mbikqyrje objekti"Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Beselidhja"
qyteti Ballsh

Rean 95 shpk

Bashkia Mallakaster

 Perfunduar

31.10.18 shkarko 

11.09,18

1480

Blerje Bitum

Trios sha

Drejtoria e Pergjithshme Nr 2 e Punetoreve te Qytetit Tirane

Perfunduar 

07.11.8 shkarko 

12.09.18

1481

Objekt banimi dhe sherbimesh 8 kate dhe 1 kat parkimi nen toke,ne qytetin e Gramshit

Llazo  shpk

Enti Kombetar i Banesave

Perfunduar 

26.11.18 shkarko 

13.09.18

1483

Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare

Anakonda Security shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Gjirokaster

 Perfunduar

07.11.18 shkarko 

14.09.18

1484

Sherbimi i printimit dhe zarfimit te faturave per nevojat e UKD

Albanian Digital Printing Solution & Services shpk

Ujesjelles Kanalizime Durres

Perfunduar 

14.11.18 shkarko 

14.09.18

1485

Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar "Jani Vreto" Leskovik,Bashkia Kolonje

Kacdedja shpk

Bashkia Kolonje

Perfunduar 

 15.11.18 shkarko

17.09.18

1492

Nderhyrje ne infrastrukturen e rruges "Andrea Papaj",Degezimi 1,Degezimi 2"

GPG COMPANY shpk

Bashkia Lushnje

 Perfunduar

15.11.18 shkarko

19.09.18

1509

Sherbim gatimi dhe shperndjarje ushqimi per spitalin rajonal Berat

Sori-Al shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

 Perfunduar

14.11.18 shkarko 

19.09.18

1510

Rikonstruksion i godines se ARRSH-se

Inerti shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

14.11.18 shkarko 
16.11.18 shkarko

20.09.18

1512

Loti 1 "Blerje kompjutera,server dhe router"

Pc Store shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

14.11.18 shkarko 

20.09.18

1514

Blerje dhe instalim kamerash ne objektet shkollore,cerdhe,kopshtet dhe rruget e kryqezimit kryesor te qytetit

Elektrosek shpk

Bashkia Librazhd

 Perfunduar

 13.11.18 shkarko

20.09.18

1515

Rikonstruksion+shtese anesore ne shkollen 9-vjecare fshati Shenepremte,Bashkia Divjake

Shkelqimi 07 shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

13.11.18 shkarko 

21.09.18

1517

Sherbimi i pastrimit,mbledhjen dhe transportimit te mbetjeve urbane ne Bashkine Kucove

Higjiena shpk

Bashkia Kucove

Perfunduar 

12.12.18 shkarko 

21.09.18

1519

Mobilim i salles se teatrit Bylis Fier

Shaga shpk

Bashkia Fier

Perfunduar 

07.11.18 shkarko 

21.09.18

1520

Sistemim asfaltim rruga fshati Dolna Gorica

Vashtemia shpk

Bashkia Pustec

 Perfunduar

 15.11.18 shkarko

21.09.18

1521

Rinovimi i pajisjeve si dhe zgjerimi i sistemit ISPS qe rrjedhin nga Plani i Sigurise se Portit

Fatos Ahmataj pf

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 27.09.18 shkarko

21.09.18

1522

Rikonstruksion+shtese anesore ne shkollen 9-vjecare fshati Shenepremte,Bashkia Divjake

Llazo shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 

13.11.18 shkarko 

21.09.18

1523

Rikonstruksion i godines se pediatrise per Spitalin Rajonal Durres

Bean shpk

Spitali Rajonal Durres

Perfunduar 

 05.11.18 shkarko

24.09.18

1528

Pjese kembimi goma,bateri,filtra

Ra-Mi Kompani shpk

Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit

Perfunduar 

05.10.18 shkarko 

24.09.18

1529

Printim i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer te OSHEE

Adel Co shpk

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike

Perfunduar 

07.12.18 shkarko 

25.09.18

1530

Paisje me orendi e 4 mencave ne shkollave ku do te implementohet projekti "Bejme detyrat e shtepise"

Bolt shpk

Bashkia Tirane

Perfunduar 

 16.11.18 shkarko

25.09.18

1531

Loti 2 Sherbim me roje private

Myrto Security shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat

 Perfunduar

09.11.18 shkarko 

27.09.18

1534

Rikonstruksion+shtese anesore ne shkollen 9-vjecare "Hysi Malko",fshati Kryekuq,Bashkia Divjake

Shkelqimi 07 shpk

Bashkia Divjake

Perfunduar 

 19.11.18 shkarko

28.09.18

1538

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Autoriteti Rajonal Shendetesor Tirane

Perfunduar 

13.11.18 shkarko 
05.12.18 shkarko

28.09.18

1539

"Per kontrollin ligjor te instrumenteve matese,nepermjet verifikimit te instrumenteve shperndarese te karburantit dhe gazit te lengshem te naftes (GLN)

Penzoil Trading SA

Ministria e Financave dhe Ekonomise

  Perfunduar

07.02.19 shkarko