Vendime Shtator 2019  
Këshillohet që vendimet të shkarkohen nga Internet Explorer

 

Dt Prot

Nr Prot

Objekti i Prokurimit

Operatori  

Ekonomik

Autoriteti Kontraktor

Statusi

Vendimi

02.09.19

1456

Botime,printime dhe materiale shtypshkrime per Spitalin Universitar te Traumes

Rama Graf shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 30.10.19 shkarko

02.09.19

1457

Sherbim me roje private

Star Security Service

Dega e Doganes Vlore

Perfunduar 

08.10.19 shkarko 

02.09.19

1459

Mirembajtje kondicioneresh dhoma e serverave,sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme

Neal-86 shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

 16.10.19 shkarko

03.09.19

1462

Blerje pajisje zyre per vitin 2019

Blueprint Technologies shpk

Prefekti i Qarkut Korce

Perfunduar 

10.10.19 shkarko 

04.09.19

1465

Sherbimi per mirembajtjen e infrastruktures se inxhinierise civile per kater vite

AL-ASFALT shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 07.10.19 shkarko

04.09.19

1466

Blerje kushineta

Arblev shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 16.10.19 shkarko

04.09.19

1467

Sherbimi per mirembajtjen e infrastruktures se inxhinierise civile per kater vite

Varaku-E shpk

Autoriteti Portual Durres

Perfunduar 

 16.09.19 shkarko

06.09.19

1468

Rikonstruksion i rrjetit kompjuterik telefonik dhe elektrik ne funksion te nevojave te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Synapse ATS shpk

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Perfunduar 

24.10.19 shkarko 

06.09.19

1470

Blerje bileta elektronike per parkim

Adel CO shpk

Tirana Parking

Perfunduar 

17.09.19 shkarko 

06.09.19

1471

Blerje bojera per printer

Blueprint Technologies shpk

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Perfunduar 

 11.09.19 shkarko

09.09.19

1473

Rehanbilitim dhe pershtatje e ambjenteve te punes te Drejtorise Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit Berat

Cara shpk

Sherbimi Kombetar i Punesimit Tirane

Perfunduar 

15.10.19 shkarko 

09.09.19

1474

Sherbime per printime dhe publikime parlamentare

Albdesign Psp shpk

Kuvendi i Shqiperise

   Perfunduar

16.09.19 shkarko

09.09.19

1475

Blerje hidrid Mail

Inform Albania shpk

Posta Shqiptare

Perfunduar 

18.10.19 shkarko 

09.09.19

1476

Mirembajtja e objekteve ndertimore ne spitalin Rajonal Berat

Totila shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

 12.11.19 shkarko

09.09.19

1478

Blerje materialesh dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet per testimin e mjeteve te sigurimit teknik

Start CO shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Perfunduar 

23.10.19 shkarko 

10.09.19

1482

Sherbim me roje private

Firdeus Security shpk

Ujesjelles Kanalizime Kruje

Perfunduar 

15.10.19 shkarko 

11.09.19

1484

Loti 3 Hemokultura

Biochem NRP shpk

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane

Perfunduar 

15.10.19 shkarko 

12.09.19

1491

Loti 5 Set Skaneri

Greemed shpk

Qendra Spitalore XH.Kongoli Elbasan

Perfunduar 

 22.10.19 shkarko

12.09.19

1492

Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore

Muca shpk

Universiteti Ismail Qemali Vlore

Perfunduar 

 12.11.19 shkarko

12.09.19

1496

Blerje tonera per DRSHTRR Tirane

PC Store shpk

DRSHTR Tirane

Perfunduar 

07.11.19 shkarko 

13.09.19

1497

Ndertimi i dy objekteve ne Vlore

Avduli Shpk

Enti Kombetar i Banesave

 Perfunduar

 13.11.19 shkarko

13.09.19

1498

Blerje tonera per DRSHTRR Tirane

Infosoft Office shpk

Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane

   Perfunduar

07.11.19 shkarko 

17.09.19

1502

Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje

Erisoni Company shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane

Perfunduar 

 01.11.19 shkarko

17.09.19

1503

Asgjesimi i mbetjeve farmaceutike

Medi-Tel shpk

Spitali Rajonal Shkoder

Perfunduar 

25.10.19 shkarko 

18.09.19

1506

Shtese kati ne objektin zyra te Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster

Mane/S shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

  Perfunduar

 11.11.19 shkarko

19.09.19

1510

Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje

Infosoft Office shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane

Perfunduar 

 01.11.19 shkarko 

20.09.19

1511

Supervizion Punimesh,Ndertim rruga Kardhiq-Delvine Loti 7

"IKN" Instituti i Konsulences Ne Ndertim shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Perfunduar 

25.09.19 shkarko 

20.09.19

1512

Permiresim i furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel,Harmes dhe qytetin Elbasan

Lala shpk

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime dhe Infrastruktures se Mbetjeve

  Perfunduar

 25.11.19 shkarko

23.09.19

1514

Sherbim me roje private

Trezhnjeva shpk

Drejtoria Rajonale Kultures Kombetare Durres

Perfunduar 

01.10.19 shkarko 

23.09.19

1516

Sherbim me roje private

Ernisa-S shpk

Cirku Kombetar

Perfunduar 

 11.10.19 shkarko

23.09.19

1517

Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 7

Gjoka Konstruksion shpk

Autoriteti Rrugor Shqiptar

 

 

24.09.19

1523

Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan

Dogel shpk

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara

Perfunduar 

12.11.19 shkarko 

24.09.19

1524

Ndertim i sistemit te mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e Ligjit 108/2018 ne IEVP Peqin

Ratech shpk

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Perfunduar 

 30.09.19 shkarko

26.09.19

1529

Rikonstruksion i Sifonit ujites dalja e Rezervuarit Shumbat,2019

Radika shpk

Bashkia Diber

Perfunduar 

07.11.19 shkarko 

26.09.19

1532

Blerje te medikamenteve dhe mjeteve mjekesore veterinare

Milifar shpk

Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit

Perfunduar 

22.10.19 shkarko 

26.09.19

1533

Sherbim me roje private

Toni Security shpk

Keshilli i Qarkut Shkoder

Perfunduar 

 24.10.19 shkarko

26.09.19

1535

Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)

Inpress shpk

Universitet i Tiranes

Perfunduar 

05.11.19 shkarko 

27.09.19

1540

Mirembajtje,riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit

Power Industries shpk

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane

Perfunduar 

06.11.19 shkarko 

30.09.19

1542

Loti 1 Lende djegese per kaldajat (Nafte D1)

Resuli-Er sha

Universiteti Fan.S.Noli Korce

Perfunduar 

02.12.19 shkarko 

30.09.19

1543

Sherbim i pastrimit dhe gjelberimit per godinen qendrore te OST sha

Clean Fast shpk

Operatori i Sistemit te Transmetimit

   Perfunduar

12.11.19 shkarko