Vendime Shtator 2010  

     ·  "Blumar Skele" shpk, Porti Shengjin, Thellimi i Hyrjes se Portit, dt. 02.09.2010 
     ·  "Ilar" shpk, Autoriteti Portual Durres, Blerje Mobilje, dt. 02.09.2010
     ·  "Auto Pasion" shpk, Q.SH.A.M. Tirane, Blerje Filtra per Automjete, dt. 02.09.2010
     ·  "Shendelli" shpk & "Ngracan 1934" shpk, DSHS Pogradec, Rikonstruksion Sistemi i Ngrohjes, dt. 02.09.2010 
     ·  "Therepeli Security" shrsf, UB Tirane, Sherbim Ruajtje, dt. 07.09.2010 
     ·  "Bledi" shpk, Bordi i Kullimit Durres, Diga e Rezervuareve, dt. 07.09.2010 
     ·  "Almeta GmbH" shpk, Njesia e Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit Tirane, Blerje Kamioni dt. 07.09.2010 
     ·  "Etan-In" shpk, Bashkia Memaliaj, Sherbim Pastrimi, dt. 07.09.2010 
     ·  "Blinishta" shpk, D.R.RR Shkoder, Masa Inxhinierike rruga Qafe Mali-Fierze, dt. 08.09.2010
     ·  "B&A-02" shpk, Ministria e Brendshme, Blerje Vajra Antifrize Alkool, dt. 17.09.2010 
     ·  "R-T" shpk, AKSHI, Zgjerim i Rrjetit GovNet, dt. 17.09.2010
     ·  "Agfa" shpk & "Salillari" shpk, DSHS Korce, Ndertim Sistemi i Ngrohjes, dt. 24.09.2010
     ·  "Euro-Mili" shpk, Rp.Ushtarak 2001 "Plepa-Durres", Blerje Ushqimesh, dt. 30.09.2010 
     ·  "Shendelli" shpk, Komuna Portez Fier, Rikonstruksion Rruge, dt. 30.09.2010
     ·  "Sinteza Co" shpk, DPSHTRR Tirane, Automatizim i Aktivitetit te DPSHTRR, dt. 30.09.2010 
     ·  "Adelprint" shpk, ISKSH Tirane, Blerje Shtypshkrime Mjeku, dt. 30.09.2010 
     ·  "Megapharm" shpk, DSR Durres, Blerje Medikamente, dt. 30.09.2010
     ·  "N.S.S." shrsf, Bashkia Tirane, Sherbim Ruajtje, dt. 31.09.2010 
2010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor