Vendime Tetor 2010  

     ·  "Therepeli Security" shpk & "NSS" shpk, DSHS Gramsh, Sherbim Ruajtje dt. 01.10.2010 
     ·  "DELIA IMPEX" shpk, Universiteti Shkoder, Rikonstruksion Godine, dt. 01.10.2010 
     ·  "Nelsa" shpk, Ministria e Brendshme, Sherbim Gatimi dhe Shperndarje Ushqimi, dt. 05.10.2010 
     ·  "NSS" shrsf, Spitali Psikiatrik Elbasan, Sherbim Ruajtje, dt. 05.10.2010
     ·  "Helios Katering" shpk, Ministria e Brendshme, Sherbim Gatimi dhe Shperndarje Ushqimi, dt. 05.10.2010
     ·  "KPL" shpk, Ministria e  Brendshme, Sherbim Gatimi dhe Shperndarje Ushqimi, dt. 06.10.2010 
     ·  "Eurogjici" shpk, Akademia e Arteve Tirane, Sherbim Ruajtje, dt. 13.10.2010 
     ·  "Therepeli Security" shpk, DRSHTRR Elbasan, Sherbim Ruajtje, dt. 13.10.2010
     ·  "Eko-Beton" shpk, METE, Dhenje me Koncesion HEC Lingjace, dt. 15.10.2010 
     ·  "Therepeli Security" shpk, AKBN Tirane, Sherbim Roje, dt. 15.10.2010
     ·  "Leon Konstruksion" shpk, Porti Detar Sarande, Rikonstruksion, dt. 15.10.2010
     ·  "Studio Projektim Enkela Koja" pf & "D-C Partners" shpk, Universiteti i Tiranes, Konkurs Projektimi, dt. 15.10.2010
     ·  "Velaj" shrsf, Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore, Sherbim Roje, dt. 21.10.2010
     ·  "Ilar" shpk, Posta Shqiptare sha Tirane, Prodhim i Emisioneve te Pulles, dt. 22.10.2010 
     ·  "Hoxha Security" shpk, DSHP Librazhd, Sherbim Roje, dt. 22.10.2010
     ·  "JTJ-2T" shpk, Bashkia Rreshen, Suvatim Pallatesh, dt. 26.10.2010 
     ·  "Reto" shpk, Komuna Portez, Rikonstruksion rruge Patos Fshat, dt. 26.10.2010 
     ·  "Murati D" shpk, Ujesjelles Kanalizime sha Tirane, Blerje Vegla Pune, dt. 26.10.2010
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, DRFPP Elbasan, Sherbim Roje, dt. 26.10.2010 
     ·  "Hoxha Security" shrsf, DSHP Pogradec, Sherbim Roje, dt. 26.10.2010
     ·  "NSS" shrsf, Biblioteka Kombetare Tirane, Sherbim Roje, dt. 26.10.2010 
     ·  "Nuovauto" shpk, MBUMK, Mirembajtje dhe riparim i autoveturave, dt. 26.10.2010 
     ·  "Nazeri 2000" shrsf, Qendra Kombetare Teknike Bio-Mjekesore, Sherbim Roje, dt. 26.10.2010
     ·  "Deloitte Albania" shpk, INSIG sha, Auditimi i pasqyrave financiare, dt. 28.10.2010 
     ·  "Intersig" sha, DPPSH Reparti Renea Tirane, Sigurim i helikoptereve, dt. 28.10.2010
     ·  "Oktapus" shrsf, AKBN Tirane, Sherbim Roje, dt. 28.10.2010
     ·  "Hoxha Security" shrsf, DRBUMK Tirane, Sherbim Roje, dt. 28.10.20102010  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  
2011  Janar  Shkurt  Mars  Prill 
Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor