Memorandum Mirekuptimi me (OCP).  

  

NJOFTIM

Tiranë, më 05.10.2020


 

 .

 

Me synim lehtësimin e zbatimit parimeve kontraktimit hapur gja ushtrimit të veprimtarisë së tij, si edhe në kuadër të projektit digjitalizimit dhe të ngritjes së kapaciteteve, Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) nënshkroi, në da 05.10.2020, një Memorandum Mirëkuptimi me Open Contracting Partnership (OCP).

 

Memorandumi i Mirëkuptimit, që mbështetet jo vetëm në bashkëpunime të mëparshme ndërmjet dy palëve, por edhe në detyrat e na nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë Rezolutën e datës 09.07.2020 Për vlesimin e veprimtarisë Komisionit Prokurimit Publik për vitin

2019, u nënshkrua on-line nga Kryetari i Komisionit Prokurimit Publik, z. Jonaid Myzyri, dhe nga Drejtori Ekzekutiv i Open Contracting Partnership, Dr. Gavim Hayman.

 

Ky memorandum hap rrugën e zbatimit një standardi ri të publikimit të veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik, nëpërmjet publikimit të të dhënave veprimtarisë se tij bazuar në parimet open data. Gjithashtu Open Contracting Partnership do ofrojë konsulen, asistencë teknike në terren ose në distancë, si dhe trajnim për ekipin e KPP-së, duke përfshirë edhe lehtësimin e shkëmbimit njohurive dhe ndarjes përvojës me vendet ose rajonet e tjera, si dhe me novatorë të tje të kontraktimit të hapur, nëpërmjet aktiviteteve globale.

 

MEMORANDUMI I MIREKUPTIMI MIDIS KOMISIONIT TE PROKURIMIT PUBLIK DHE OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP OCP