Vende te lira pune  
· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK


· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
    
    · 
PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
        - NJOFTIM FITUESI

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


    · LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK


     · NGRITJE NË DETYRË
     -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
     - REZULTATET E VERIFIKIMIT
       - NJOFTIM FITUESI  


· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE


      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER PRANIMIN NE KATEGORINE E NIVELIT TE LARTE DREJTUES   
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PER PRANIMIN NE KATEGORINE E NIVELIT TE LARTE DREJTUES
      - NJOFTIM FITUESI PER PRANIMIN NE KATEGORINE E NIVELIT TE LARTE DREJTUES

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · NGRITJE NË DETYRË
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
        - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - NJOFTIM FITUESI     
· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT

    · NGRITJE NË DETYRË
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT  
       -NJOFTIM FITUESI    

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
    
    · 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 2
      - REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
       - 
NJOFTIM FITUESI


· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
      - NJOFTIM FITUESI
· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
     
      · 
LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

      · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 2
      - 
REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
      - NJOFTIM FITUESI


· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
    
     · 
LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
    
    · 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
      - NJOFTIM FITUESI

· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

     · LËVIZJE PARALELE
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 

     · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      - NJOFTIM FITUESI


· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE

   · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
       - NJOFTIM FITUESI· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE

   · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - NJOFTIM FITUESI· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE


   · NGRITJE NË DETYRË
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT 
       - NJOFTIM FITUESI