Vende te lira pune  
· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT  
· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT

    · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT      

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
    
    · 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 2

· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

    · LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

    · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
     
      · 
LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

      · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      -
REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 2
      - 
REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
      - NJOFTIM FITUESI


· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
    
     · 
LËVIZJE PARALELE
       -REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
    
    · 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      REZULTATET PARAPRAKE PER FITUESIN
      - NJOFTIM FITUESI

· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

     · LËVIZJE PARALELE
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 

     · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT
      - NJOFTIM FITUESI


· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE

   · PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
       - NJOFTIM FITUESI· 
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE

   · NGRITJE NË DETYRË
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
      - REZULTATET E VERIFIKIMIT 
      - NJOFTIM FITUESI· NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

   · LËVIZJE PARALELE


   · NGRITJE NË DETYRË
       - REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
       -
REZULTATET E VERIFIKIMIT 
       - NJOFTIM FITUESI